15/2
Revize kotle – jaká platí pravidla?

Revize kotle – jaká platí pravidla?

15. února 2019 v 15.00, Služby, Stavba a rekonstrukce

Sponzorované odkazy

Máte doma zabudován kotel na pevná paliva, ale netopíte v něm? Na přitopení v zimním období používáte jiné energie – třeba elektřinu? A víte, zdali musíte mít revizi na tento kotel?

Zde je podstatné, zdali stěžejní, zdali kotel po celý rok skutečně nevyužíváte (tedy ho jen máte, ale neprovozujete jej), anebo je kotel během roku (i když minimálně) v provozu. Protože v prvním případě se na něj zákonné revize nevztahují, ale ve druhém případě ano.

Co říká o pravidlech revizí zákon?

Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 říká, že první revize vašeho kotle má proběhnout do 31. 12. 2016 a poté co dva roky. Cílem povinných revizí topenišť je plošné zajištění dobrého stavu, hospodárného provozu a bezpečnosti kotlů v každé domácnosti. Protože jen kotel v dobrém technickém stavu, který je správně provozovaný a spaluje výrobcem určené palivo, je dobrý. Vypouští totiž do ovzduší méně emisí a neobtěžuje své okolí nadměrným kouřem. Naopak kotle, které nejsou provozovány v souladu s podmínkami výrobce, nejsou v souladu se zákonem o ochraně ovzduší, a vypouštějí do ovzduší i tisícinásobně vyšší množství prachu a rakovinotvorného benzopyrenu.

Nedodržením se vystavujete sankcím

Do konce roku 2016 má každý kotel na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojený na radiátory projít kontrolou (revizí) technického stavu a provozu. Od 1. ledna 2017 si může úřad každé obce s rozšířenou působností vyžádat potvrzení o revizi. V případě nedodržení povinnosti čeká domácnost postih, a to až do výše 20 000 Kč.

Protokol o revizi kotle

Pokud jste tedy letos instalovali nebo ještě budete instalovat zcela nový kotel, pamatujte, že protokol o revizi musí mít všechny kotle – i ty nové. A jelikož ne každý montážní technik má oprávnění ke kontrolám technického stavu, zjednodušte si situaci tím, že si takového dodavatele, který v rámci instalace nového kotle zajistí i první revizi nového kotle zdarma.

Kde hledat revizního technika?

Nejsnazší cesta je obrátit se přímo na výrobce daného kotle na tuhá paliva. Ten by vám měl poskytnout kontakt odborně způsobilou osobu (proškoleného technika). Jinak je zde mocné médium internet, které za vás věc vyřeší. Respektive na něm najdete internetový seznam techniků. který spravuje Asociace podniků topenářské techniky. Seznam vznikl dohodou Ministerstva životního prostředí a Hospodářské komory České republiky, která jej spravuje skrz Asociaci podniků topenářské techniky (APTT). Pak existuje ještě jeden seznam, který je veden Klastrem Česká peleta. Na seznamech je dohromady cca 1400 odborníků, kteří pokrývají 36 výrobců kotlů. Někteří z nich mají více osvědčení pro revize od více výrobců čili je certifikovaných oprávnění aktuálně cca 1900 pro celou ČR. Seznamy se průběžně aktualizují.

Samotná kontrola kotle

Revizní technik zkoumá kompletně celý kotel, jeho celistvost a těsnost, řídicí jednotku, regulátor, havarijní termostat, i skutečnost, co a jak se v kotli spaluje. Během kontroly může revizní technik poskytnou poradenskou činnost, a vy s ním můžete konzultovat své dotazy k věci. Technik dokáže doporučit postupy k zajištění dalšího bezproblémového a hospodárného provozu vašeho kotle. Revize trvá cca hodinu a cena není pevně dána, pohybuje se v rozmezí 650 až 1450 Kč. K ceně se započítává také dojezd technika tzv. kilometrovné. Po skončení revize vám technik vystaví doklad o kontrole, kterým se prokážete při případné výzvě z úřadu.

Od září 2022 bude zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy

Prodej kotlů zmíněných tříd skončil už před dvěma lety. Od září 2022 dle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 je tak nebude možné ani provozovat. Kdo zákaz poruší, vystavuje se pokutě až do výše 50 000 Kč.

Od roku 2022 budou moci být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu. Emisní třídu každého kotle je možné dohledat na výrobním štítku daného kotle nebo v jeho dokumentaci. Pokud není údaj uveden na štítku nebo se jedná o kotel, který žádný výrobní štítek nemá, je to nestandardní situace. A více než pravděpodobné, že povolené emise splňovat nebude. K výměně zastaralých kotlů doporučuje Ministerstvo životního prostředí využít probíhajících celorepublikových kotlíkových dotací.

Do kdy platí jednotlivé emisní třídy kotlů?

  • 1. 1. 2014: Zákaz umisťování na trh pro kotle 1. a 2. emisní třídy.
  • 1. 1. 2018: Zákaz umisťování na trh kotle 3. emisní třídy a povolena bude jen 4. třída a vyšší.
  • 1. 9. 2022: Zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy. Budou v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu, tedy zpravidla s rokem výroby po roce 2000.
  • Od 1. 1. 2020 budou muset všechny kotle uváděné na trh splňovat ekodesign.

Zdroj foto: Pixabay.com

Autor: Pavla Košík Jelínková

Sponzorované odkazy:

Reality Magazín

Reality Magazín

Reality Magazín je nově vzniklý projekt, který si klade za cíl mapovat český, slovenský a částečně také zahraniční trh s realitami. Sloganem našeho realitního magazínu je příznačné trojslovní spojení „domy, byty, reality“. Tyto tři slova přesně vystihují obsahovou náplň Reality Magazínu.

Chceme naše čtenáře informovat o nově vystavěných domech a bytech v celé ČR, o architektonic­kých zajímavostech současnosti i těch z dob již minulých. Zaměříme se také na profily českých realitních kanceláří a budeme pro naše čtenáře sledovat novinky v oblasti výstavby, revitalizací, zateplování a jiných.

Pevně věříme, že náš Reality Magazín vám pomůže se zorientovat na trhu s nemovitostmi, pomůže vám vybrat si tu správnou realitní kancelář a třeba vám dopomůže i k lepšímu bydlení.

Doporučujeme

Home nábytek nabízí kvalitní rohové sedací soupravy do každé domácnosti.

Hledáte nové bydlení či byt na investici? Prohlédněte si novostavby v celé ČR a vybírejte z široké nabídky bytů, domů a pozemků na prodej.

Barové židle za skvělou cenu najdete na e-shopu Hawaj.cz

Je libo 2+kk, 3+kk nebo i větší a nové byty Praha? Určitě si vyberete!

Ikdyž se již v poslední době reality Praha tolik nestaví, stále je bydlení v nich velmi výhodné.

domy, byty, reality